Nanosilver Disinfection

Brand Identity • E-commerce • Copywriting • SEO • grafický dizajn

Cieľ projektu

Naším cieľom bolo vytvoriť kompletnú brand identity pre Nanosilver s dôrazom na rozdelenie na dva hlavné segmenty: B2B a B2C. Súčasťou projektu bolo navrhnúť dizajn tiketov na bandasky, logo a modernú, užívateľsky prívetivú webstránku s integrovaným e-shopom.

 

Použité technológie a postupy

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Figma

WordPress

Web stránka

Pre vytvorenie webovej stránky sme použili platformu WordPress, ktorá umožňuje jednoduché a efektívne spravovanie obsahu a poskytuje široké možnosti prispôsobenia dizajnu a funkcionalít.

E-shop

Pre implementáciu e-shopu sme využili platformu WooCommerce, ktorá je integrovaná do systému WordPress. WooCommerce je jednou z najpopulárnejších a osvedčených e-commerce platforiem, ktorá umožňuje jednoduchú správu produktov, objednávok a platobných brán.

Grafický dizajn

Pri navrhovaní brand identity a grafických prvkov sme využili balík Adobe Creative Cloud, ktorý zahŕňa programy Adobe Illustrator, Photoshop a InDesign. Tieto profesionálne grafické nástroje poskytujú široké možnosti tvorby a úpravy vizuálnych prvkov.

Branding a propagácia

Klient a jeho potreby

Firma Nanosilver, výrobca dezinfekčných prostriedkov, mala jasne definované potreby a ciele, ktoré sa týkali prezentácie svojich produktov vo viacerých oblastiach. Bolo nevyhnutné zohľadniť špecifické požiadavky pre obchodných partnerov (B2B) a zároveň sa zamerať na zvýšenie povedomia a predaja medzi širokou verejnosťou (B2C).

Potreby B2B segmentu:

Nanosilver mala ambíciu prezentovať svoje inovatívne dezinfekčné prostriedky predovšetkým firemným klientom, vrátane zdravotníckych zariadení, škôl, reštaurácií a iných podnikov.

Pre firemných partnerov bolo kľúčové vidieť dôraz na technológie, výskum a špecifikácie produktov, ktoré by im zabezpečili spoľahlivosť a bezpečnosť použitia v ich každodennej praxi.

Nanosilver potrebovala efektívne a profesionálne prezentovať svoje produkty a hodnoty, aby získala dôveru svojich obchodných partnerov a stala sa ich preferovaným dodávateľom.

Potreby B2C segmentu:

Zároveň s cieľom osloviť širokú verejnosť, Nanosilver chcela zdôrazniť jednoduchosť použitia a bezpečnosť svojich dezinfekčných prostriedkov, aby si získala dôveru a lojalitu zákazníkov.

Bolo nevyhnutné vytvoriť vizuálny prejav, ktorý by prilákal pozornosť a zaujal širokú verejnosť, najmä s ohľadom na súčasnú situáciu so zdravím a hygienou.

Nanosilver chcela, aby e-shop bol jednoduchý, prehľadný a intuitívny, aby zákazníci mohli rýchlo a bezproblémovo nájsť a zakúpiť dezinfekčné prostriedky.

Riešenie komplexnýh výziev

V rámci projektu pre Nanosilver sme sa stretli s niekoľkými komplexnými výzvami, ktoré sme úspešne zvládli vďaka nášmu prístupu a kreatívnym riešeniam.

Diferenciácia medzi B2B a B2C segmentom

Jednou z hlavných výziev bolo rozlišovanie medzi dvoma odlišnými cieľovými skupinami – firemnými klientmi (B2B) a širokou verejnosťou (B2C). Pre každý segment sme museli vytvoriť unikátny vizuálny prejav a obsah, aby sme zabezpečili relevantnú a prístupnú komunikáciu pre každú skupinu. Diferenciácia sa týkala nielen farebných schém a dizajnu, ale aj obsahu a prístupu k prezentácii produktov.

Integrovanie e-shopu do webovej stránky

Dôležitou súčasťou projektu bolo vytvorenie funkčného a prehľadného e-shopu, ktorý bude zapadajúci do celkového dizajnu webstránky. Museli sme integrovať platformu WooCommerce tak, aby zákazníci mohli jednoducho nájsť a zakúpiť dezinfekčné prostriedky, zatiaľ čo firemní klienti mali prístup k obchodným možnostiam a iným špecifikáciám produktov.

Organizácia informácií o produktov

Ďalšou výzvou bolo správne a prehľadne usporiadanie množstva informácií o dezinfekčných prostriedkoch. Pre jednotlivé produkty sme museli zabezpečiť, aby sa ich zloženie, výhody, použitie a špecifikácie prezentovali prehľadne a informatívne. Riešili sme to štruktúrovaným a dobre organizovaným textovým obsahom a vizuálnymi prvky, ktoré zvýrazňovali dôležité informácie.

UX-fokusovaný prístup

Sústreďovali sme sa na vytvorenie užívateľsky prívetivej webovej stránky, ktorá ponúka intuitívne navigačné prvky a jednoduchý nákupný proces. Návštevníci mohli rýchlo a bez problémov nájsť produkty, pridať ich do košíka a vykonať platbu. Zároveň sme sa zameriavali na optimalizáciu rýchlosti načítavania stránok a prispôsobenie zobrazenia na rôznych zariadeniach, čo prispelo k pozitívnej užívateľskej skúsenosti.

Merateľné výsledky

Vďaka dôkladne nastavenému SEO (Search Engine Optimization) sme dosiahli, že webstránka Nanosilver sa umiestnila na prvej strane výsledkov vyhľadávania na Google pre relevantné kľúčové slová, čo prispelo k vyššej návštevnosti a viditeľnosti značky. E-shop dosiahol zvýšený počet konverzií, čo viedlo k nárastu predaja dezinfekčných prostriedkov.

Performance webu

SEO

Dostupnosť

Osvedčené postupy

Výsledok a vplyv

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Ďaľšie projekty

Reality 120

Poistenie obcí

NJU Brands

Individuálna cenová ponuka

Čím presnejšie a podrobnejšie nám opíšete vaše potreby, tým lepšie budeme schopní vám pomôcť a pripraviť presné ponuky a riešenia