Logo je jedným z najdôležitejších prvkov prezentácie firmy. Je to symbol, ktorý značí identity a posolstva firmy. História loga sa datuje až do staroveku, kedy sa používali symboly na označenie tovaru a remeselných diel. V dnešnej dobe sa logo používa ako nástroj na budovanie povedomia o značke a prilákanie pozornosti zákazníkov.

Pre firmu je dôležité mať kvalitné logo, pretože to je prvý dojem, ktorý zostáva v pamäti zákazníkov. Logo by malo byť jednoduché, ľahko zapamätateľné a zrozumiteľné. Tu sú 5 princípov, ktoré by malo logo splniť:

  1. Jednoduchosť: Logo by malo byť ľahko zapamätateľné a jednoduché na pochopenie.
  2. Relevancia: Logo by malo byť relevantné pre produkt alebo službu, ktorú firma poskytuje.
  3. Vytrvalosť: Logo by malo byť vytrvalé a nezmeniť sa každý rok.
  4. Flexibilita: Logo by malo byť flexibilné a dobre sa prispôsobiť rôznym médiám a formátom.
  1. Univerzálnosť: Logo by malo byť univerzálne a nezávisieť na jazyku alebo kultúre.

Niektoré spoločnosti platia za nové logo veľké peniaze, pretože chcú, aby ich logo bolo jedinečné a zapamätateľné. Napríklad, spoločnosť Pepsi minula 1 milión dolárov na vytvorenie nového loga v roku 2008.

Niektoré z najslávnejších log na svete sú: Apple, Coca-Cola, McDonald’s, Nike a Pepsi. Tieto logá sú jednoduché, zapamätateľné a relevantné pre ich produkty a služby.

V závere, logo je dôležitým prvkom prezentácie firmy a je dôležité, aby bolo jednoduché, zapamätateľné, relevantné, vytrvalé, flexibilné a univerzálne. Firmy by mali investovať do kvalitného loga, pretože to je prvý dojem, ktorý zostáva v pamäti zákazníkov a môže ovplyvniť ich rozhodnutie nakupovať produkt alebo službu firmy.