Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len “Vyhlásenie”) vysvetľuje, ako spracovávame a chránime osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom nášho webového formulára. Prosím, dôkladne si prečítajte toto Vyhlásenie, aby ste pochopili, ako sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádza.

Zhromažďované osobné údaje

Zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje prostredníctvom nášho kontaktného formulára: meno, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto údaje sú dobrovoľne poskytnuté používateľmi s cieľom nadviazať kontakt.

Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame výlučne na účely kontaktovania vás ako zákazníka a na udržanie prehľadu o návštevníkoch našej webovej stránky. Vaše údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o našich produktoch, službách a ponukách, ak je nám na to udelený súhlas.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne 10 rokov s cieľom udržať s vami dlhodobý kontakt a aby sme mali prehľad o našich návštevníkoch. Po uplynutí tohto obdobia budeme vaše údaje bezpečne vymazať.

Poskytovanie tretím stranám

V určitých prípadoch môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám. Tieto tretie strany sú našimi partnermi, s ktorými spolupracujeme na vykonávaní našich služieb a plnení zákaziek. Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu môžeme týmto partnerom poskytnúť na účely kontaktovania vás ako zákazníka.

Súhlas s používaním cookies

Používame súbory cookies a podobné technológie na zlepšenie používateľského zážitku a poskytnutie personalizovaného obsahu. Používatelia majú možnosť udeliť súhlas s používaním cookies prostredníctvom lišty cookies, ktorá sa zobrazuje pri prvom návšteve našej webovej stránky.

Práva používateľov

Ako používateľ máte určité práva týkajúce sa ochrany osobných údajov. Máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Ak chcete uplatniť tieto práva, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom údajov uvedených na konci tohto Vyhlásenia.

Bezpečnosť údajov

Používame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím alebo stratou. Vaše údaje sú uchovávané na bezpečných serveroch a prístup k nim majú iba oprávnené osoby.

Individuálna cenová ponuka

Čím presnejšie a podrobnejšie nám opíšete vaše potreby, tým lepšie budeme schopní vám pomôcť a pripraviť presné ponuky a riešenia