Stále viac a viac spoločností sa snaží prezentovať na sociálnych sieťach, aby sa dostali k čo najširšej skupine potenciálnych zákazníkov. Avšak, len pár z nich vie, ako to robiť správne. Ako sa prezentovať na sociálnych sieťach tak, aby bola vaša firma úspešná?

V prvom rade je dôležité mať jasnú stratégiu. Predtým, než začnete pridávať príspevky na sociálne siete, je potrebné si stanoviť ciele, ktoré chcete dosiahnuť a komu sa chcete dostať. Potom, vytvorte plán, ako tieto ciele dosiahnuť. Napríklad, chcete zvýšiť predaj o 20%? Chcete zvýšiť počet fanúšikov na vašej stránke o 10 000? A ako to chcete dosiahnuť?

Ďalším krokom je správne vytvoriť obsah. Ako ukazujú štatistiky, firmy, ktoré pridávajú kvalitný obsah na svoje sociálne siete, zaznamenávajú vyšší rast fanúšikov a vyšší predaj. Napríklad, podľa štúdie spoločnosti Hubspot, firmy, ktoré pridávajú na svoje sociálne siete aspoň jeden príspevok denne, zaznamenávajú v priemere 42% viac predaja ako firmy, ktoré pridávajú menej často. A podľa štúdie spoločnosti Sprout Social, pridávanie obrázkov a videí na sociálne siete môže zvýšiť zapamätateľnosť značky o 650%.

Ďalej, je dôležité interagovať s vašimi fanúšikmi. Firmy, ktoré odpovedajú na komentáre a otázky na sociálnych sieťach, zaznamenávajú vyššiu mieru spokojnosti zákazníkov. Podľa štúdie spoločnosti Sprout Social, firmy, ktoré odpovedajú na komentáre do 60 minút, zaznamenávajú v priemere 50% vyššiu mieru spokojnosti zákazníkov ako firmy, ktoré odpovedajú pozdejšie.

Nakoniec, je dôležité sledovať a analyzovať vaše výsledky. Používajte nástroje na analýzu sociálnych sietí, ako napríklad Facebook Insights alebo Google Analytics, aby ste vedeli, čo funguje a čo nefunguje. Potom, upravte svoju stratégiu podľa toho, čo sa ukázalo ako úspešné.

Feynmanovou metódou, týmto spôsobom sme sa dozvedeli, že kľúčom k úspešnému prezentovaniu firmy na sociálnych sieťach je mať jasnú stratégiu, pridávať kvalitný obsah, interagovať s fanúšikmi a sledovať a analyzovať výsledky. Ak tieto kroky dodržiavate, vaša firma bude na sociálnych sieťach úspešná.